Eat

เพราะเราเป็นคนชอบทาน
ดังนั้นเราจึงชอบสรรหาร้านอร่อย มีทั้งแบบคลี๊นคลีนทานแล้วไม่อ้วน
แต่ก็มีแบบที่ไม่คลีน แต่อร่อยคุ้มอ้วนแน่นอน

Concept MS’HappyDiet คือการใช้ชีวิตที่ไม่ตึงเกินไป
ดังนั้น เราต้องทำอะไรที่คอยเติมความ Happy ให้ชีวิต
และการทานของอร่อย ก็เป็นกิจกรรมโปรดของเรา ลองดูนะคะ :)