(1 customer review)

1 Hr Yoga with MSHAPPYDIET

Yoga is not about being perfect, but it is about being with your body, your breath and your mind.

เมย์จะสอนโยคะที่ผสมผสานระหว่างท่า Asana และ Movement ต่างๆ การใช้ ดนตรี essential oil และการนั่งสมาธิ เพื่อผ่อนคลาย

เมย์อยากให้นักเรียนได้ฝึกความแข็งแรงของทั้งร่างกายและจิตใจ กลับไปพร้อมรอยยิ้ม พลังบวกและแรงบัลดาลใจที่จะอยากดูแลตัวเองในทุกๆวัน

ปีนี้ทั้งปี เมย์จะสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่นักเรียนสามารถบริจาคค่าเรียนได้ตามอัธยาศัย โดยเมย์จะนำเงินที่ได้ไว้เป็นทุนให้คนไปเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ หรือไว้จัดกิจกรรมฟรีต่างๆนะคะ

เมย์จะสอนวันเสาร์ อาทิตย์ 9:30-10:30 สามารถเลือกจองวันตาม Caldendar ด้านล่างได้เลย

บ้านเมย์อยู่แถว BTS พระโขนง  (มีที่จอดรถ) หลังจองเวลา สามารถ Line @mshappydiet เพื่อขอแผนที่ แล้วเจอกันค่ะ

Remark

  • หากมี Mat  อยากให้นำมาด้วย หากไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะ
  • แต่งกายให้สบาย แนะนำให้ใส่ legging
  • เมย์ไม่เน้นท่า advance มากๆอย่างพวก Head/ Handstand และ Arm Balance นะคะ
  • รบกวนจองแค่ 1 คน 1 ครั้ง เมย์จะได้เจอเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะ

Description

Print Friendly, PDF & Email


1 review for 1 Hr Yoga with MSHAPPYDIET

  1. CoreyIncer

    Многие мужчины при эректильной дисфункции не обращаются за врачебной помощью. Ложный стыд и нервные переживания по поводу утраты «мужской силы», отсутствие лечения импотенции приводят к прогрессированию болезни, депрессиям, что ещё более усугубляет ситуацию, ведёт к разрушению отношений с противоположным полом. 3. Психотропные препараты, антидепрессанты, психотерапия, партнерская сексотерапия при психогенной форме эректильной дисфункции устраняют невроз ожидания неудачи и депрессию, восстанавливают утраченное либидо и эрекцию. Что такое эректильная дисфункция? Именно нейрогенная эректильная дисфункция тяжелее всего поддается лечению. Фактически, эффективных препаратов для восстановления эрекции при повреждении нервов нет. Если при сосудистой эректильной дисфункции можно использовать Виагру или другие ингибиторы ФДЭ-5, при эндокринной применяют лекарственные средства на основе тестостерона, то при поражении нервов врачи бессильны. Обратившись в отделение урологии «Медикал Он Груп» вы сразу попадаете в руки профессионалов. Врачи-урологи нашей клиники помогли уже многим пациентам восстановить мужское здоровье и значительно улучшить качество жизни. Многолетний опыт, высокая квалификация и знание современных достижений медицины позволяют поддерживать высокое качество лечения. https://thenosebleedsect.com/community/profile/meagancraven607/ Содержание В состав комплексной терапии цистита входят: Другие заболевания, имеющие те же симптомы, что и цистит: Врачи предупреждают: если при этом у вас еще и повысилась температура (выше 38 градусов), появился озноб, боли в боку или в пояснице, если стало подташнивать – это уже говорит о том, что инфекция пробралась еще дальше – в почки, и начался пиелонефрит. Это серьезный повод срочно обратиться к врачу. Впрочем, и цистит не стоит лечить самостоятельно. Его нельзя победить без точного диагноза. Нет, это не так. Интерстициальный цистит – это сравнительно редкое, полностью самостоятельное заболевание, этиология которого до конца не установлена. Лечение интерстициального цистита всегда индивидуально и кардинально отличается от лечения острого цистита инфекционной природы.   Диагностика острого цистита в случае своевременного обращения к специалисту не составляет труда. Врач-уролог, просто выслушав жалобы женщины и посмотрев на ее анализ мочи, без труда поставит диагноз и назначит лечение.   Грамотное лечение цистита должно включать в себя прием лекарственных средств: противовоспалительные, спазмолитики, антибактериальные, противогрибковые и противовирусные.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *