Health & Fitness

ถึงแม้การทานจะนับเป็น 80% ของการลดน้ำหนัก
แต่การจะมีหุ่นฟิตแบบยั่งยืนได้นั้น เพื่อนๆต้องมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักโภชณการ การออกกำลัง และการดูแลตัวเองในด้านต่างๆ
แล้วเมย์จะคอยมาอัพเดทข้อมูลต่างๆให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ :)